Bảng giá Domain
Kiểm tra Domain
  • .com
  • .net
  • .org
  • .info
  • .com.vn
  • .vn
  • .shop
  • .edu.vn

* Giá đã bao gồm VAT

Domain Giá bán Phí duy trì/ năm
.com 261,900 vnđ 326,900 vnđ
.net 295,900 vnđ 348,900 vnđ
.org 338,900 vnđ 370,900 vnđ
.info 108,900 vnđ 407,000 vnđ
.asia 107,800 vnđ 347,600 vnđ
.vn 768,000 vnđ 458,000 vnđ
.com.vn 668,000 vnđ 358,000 vnđ
.org.vn 350,000 vnđ 258,000 vnđ
.gov.vn 350,000 vnđ 258,000 vnđ
.edu.vn 350,000 vnđ 258,000 vnđ
.biz 408,100 vnđ 408,100 vnđ
.mobi 488,400 vnđ 500,500 vnđ
.me 274,900 vnđ 709,500 vnđ
.co 550,000 vnđ 682,000 vnđ
.pro.vn 350,000 vnđ 258,000 vnđ
.int.vn 350,000 vnđ 258,000 vnđ
.ac.vn 350,000 vnđ 258,000 vnđ
.shop 350,000 vnđ 888,000 vnđ
.xyz 31,900 vnđ 296,000 vnđ
.website 53,900 vnđ 539,000 vnđ
.online 53,900 vnđ 869,000 vnđ