Bảng giá Domain
Kiểm tra Domain
  • .com
  • .net
  • .org
  • .info
  • .com.vn
  • .vn
  • .shop
  • .edu.vn

* Giá đã bao gồm VAT

Domain Giá bán Phí duy trì/ năm
.com 262,000 vnđ 327,000 vnđ
.net 296,000 vnđ 349,000 vnđ
.org 339,000 vnđ 371,000 vnđ
.info 109,000 vnđ 410,000 vnđ
.asia 108,000 vnđ 396,000 vnđ
.vn 770,000 vnđ 460,000 vnđ
.com.vn 670,000 vnđ 360,000 vnđ
.org.vn 490,000 vnđ 260,000 vnđ
.gov.vn 490,000 vnđ 260,000 vnđ
.edu.vn 490,000 vnđ 260,000 vnđ
.biz 409,000 vnđ 409,000 vnđ
.mobi 489,000 vnđ 501,000 vnđ
.me 275,000 vnđ 710,000 vnđ
.co 550,000 vnđ 682,000 vnđ
.pro.vn 490,000 vnđ 260,000 vnđ
.int.vn 490,000 vnđ 260,000 vnđ
.ac.vn 490,000 vnđ 260,000 vnđ
.shop 350,000 vnđ 979,000 vnđ
.xyz 32,000 vnđ 313,500 vnđ
.website 54,000 vnđ 539,000 vnđ
.online 54,000 vnđ 869,000 vnđ