Bảng giá Domain
Kiểm tra Domain
  • .com
  • .net
  • .org
  • .info
  • .com.vn
  • .vn
  • .shop
  • .edu.vn
  • .xyz

* Giá đã bao gồm VAT

Domain Giá bán Phí duy trì/ năm Ghi chú
.com 262,900 vnđ 308,000 vnđ
.net 295,900 vnđ 350,900 vnđ
.org 328,900 vnđ 383,900 vnđ
.info 64,900 vnđ 374,000 vnđ
.asia 107,800 vnđ 396,000 vnđ
.vn 750,000 vnđ 482,000 vnđ
.com.vn 630,000 vnđ 360,000 vnđ
.org.vn 350,000 vnđ 350,000 vnđ
.gov.vn 350,000 vnđ 350,000 vnđ
.edu.vn 350,000 vnđ 350,000 vnđ
.biz 64,900 vnđ 363,000 vnđ
.mobi 86,900 vnđ 500,500 vnđ
.me 97,900 vnđ 709,500 vnđ
.co 284,900 vnđ 682,000 vnđ
.pro.vn 350,000 vnđ 190,000 vnđ
.int.vn 350,000 vnđ 190,000 vnđ
.ac.vn 350,000 vnđ 190,000 vnđ
.shop 174,900 vnđ 979,000 vnđ
.xyz 16,500 vnđ 313,500 vnđ
.website 31,900 vnđ 539,000 vnđ
.online 20,900 vnđ 869,000 vnđ
.men 75,900 vnđ 715,000 vnđ