Bảng giá Domain
Kiểm tra Domain
  • .com
  • .net
  • .org
  • .info
  • .com.vn
  • .vn
  • .shop
  • .edu.vn

* Giá đã bao gồm VAT

Domain Giá bán Phí duy trì/ năm
.com 370,700 vnđ 370,700 vnđ
.net 381,700 vnđ 381,700 vnđ
.org 392,700 vnđ 392,700 vnđ
.info 590,700 vnđ 590,700 vnđ
.asia 381,700 vnđ 381,700 vnđ
.vn 767,800 vnđ 457,800 vnđ
.com.vn 670,000 vnđ 360,000 vnđ
.org.vn 487,800 vnđ 257,800 vnđ
.gov.vn 487,800 vnđ 257,800 vnđ
.edu.vn 487,800 vnđ 257,800 vnđ
.biz 491,700 vnđ 491,700 vnđ
.eu 325,600 vnđ 260,000 vnđ
.co 975,700 vnđ 682,000 vnđ
.pro.vn 487,800 vnđ 257,800 vnđ
.int.vn 487,800 vnđ 257,800 vnđ
.ac.vn 487,800 vnđ 257,800 vnđ
.shop 887,700 vnđ 887,700 vnđ
.xyz 348,700 vnđ 348,700 vnđ
.website 568,700 vnđ 568,700 vnđ
.online 920,700 vnđ 920,700 vnđ
.top 305,800 vnđ 305,800 vnđ