Kiểm tra Domain
  • .com
  • .net
  • .org
  • .info
  • .com.vn
  • .vn
  • .shop
  • .edu.vn

Baidu bài trò trên domain gmail.vn

20.08.2012 15013 lượt xem

Khi truy cập vào địa chỉ Gmail.vn, thay vì dẫn đến webmail của Google như nhiều người tưởng thì lại truy cập đến website vn.hao123.com - website của tàu khựa về danh bạ Website.

Công ty Cổ phần Quốc tế Kiến Cường (có địa chỉ tại Hà Nội) là người chủ sở hữu domain Gmail.vn từ năm 2006, domain nầy vừa hết hạn vào ngày 16/08/2012 nhưng qua kiểm tra, khi truy cập vào gmail.vn thì nó vẫn trỏ qua địa chỉ: vn.hao123.com/tmvn.html. Như vầy là rất có khả năng Baidu đã nắm chủ động quản lý domain nầy. Đây thật sự là 1 điều kì lạ vì Google nổi tiếng với việc quản lý chặt các domain có liên quan đến thương hiệu của mình. Bằng chứng là hồi tháng 5/2012, Google đã thu hồi hơn 750 domain có liên quan đến mình, ngay cả những cụm từ gần giống với tên Google. Việc domain Gmail.vn trỏ đến website tào khựa 1 lần nữa cảnh báo chúng ta đã quá lơ là với chúng, vì nếu nó (gmail.vn) dẫn đến 1 trang có giao diện tương tự Gmail thì chắc chắn chúng ta sẽ bị mất password. Trước sự kiện nầy thì phần mềm nghe nhạc TTPLayer của Baidu bị phát hiện có khả năng tự can thiệt vào máy tính người dùng, cài đặt thêm các phần mềm tào lao và rất có khả năng sẽ mở cửa hậu cho các hacker xâm nhập.

Tự download và mở cửa hậu cho hacker

Tự download và mở cửa hậu cho hacker

Kiến thức liên quan