Kiểm tra Domain
  • .com
  • .net
  • .org
  • .info
  • .com.vn
  • .vn
  • .shop
  • .edu.vn

Domain là gì ?

17.08.2012 8874 lượt xem

Nếu nói trong lĩnh vực tên miền thì không hề có khái niệm "domain là gì" mà chỉ có khái niệm "domain name là gì". Nhiều người (ngay cả tôi) cũng thường hay nhầm lẫn 2 khái niệm nầy nhưng do nhiều người đã quen gọi là domain nên chúng ta cũng sẽ gọi theo mọi người.

Domain name là gì ?(kể từ đây mình gọi là Domain) là 1 chuỗi các kí tự xác định (các kí tự ABC, số và dấu"-") để xác định quyền tự chủ, quyền kiểm soát 1 cái tên trên Internet. Domain được hình thành bởi các quy tắc và thủ tục của hệ thống tên miền -  Domain Name System hay DNS. Domain được sử dụng trong ngữ cảnh khác nhau và ứng dụng cụ thể để đặt tên và mục đích sử dụng. Nói chung, 1 domain sẽ đại diện cho cho 1 IP (Internet Protocol), ví dụ như người dùng sẽ sử dụng nó để vào Internet, hoặc 1 máy chủ để lưu trữ 1 trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào được sử dụng thông qua Internet.

Mua domain tại timdomain.com

Mua domain tại timdomain.com

Hơi khó hiểu nên mình sẽ giải thích rõ 1 chút ở đây: ví dụ như máy chủ server của IM Group đang chứa website www.timdomain.com với địa chỉ IP là 112.78.1.16. Người dùng không thể nào nhớ các con số IP nầy (thậm chí không cần quan tâm nhất) mà chỉ cần nhớ cái tên domain. Như vậy, để vào trang timdomain.com, người dùng chỉ có thể gõ vào thanh địa chỉ (address bar): "timdomain.com". Do tính nhất độc nhất vô nhị của domain nên nếu 1 người khác đã sở hữu domain nầy thì bạn không thể đăng ký nầy 1 lần nữa.

Domain name được tạo ra từ 1 domain chính (sub domain, ví dụ như sub.timdomain.com) thì không gọi là tên. Domain chia ra thành các cấp khác nhau nhưng chúng ta chủ yếu chỉ quan tâm đến domain cấp cao: bao gồm các domain phổ biến (.com, .net, .org, .info...) và các domain quốc gia (.vn, .com.vn, .net.vn ... ). Người dùng có thể đăng kí domain cho riêng mình tại các nhà cung cấp domain, ví dụ như timdomain.com.

Domain là duy nhất

Domain là duy nhất

Đó là khái niệm chung, còn riêng ở VN thì domain được chia ra làm 2 dạng phổ biến:
  ++  Domain quốc tế: www.domain.com, có thể thay thế thành .com thành .net, .info, .org....
  ++  Domain quốc gia: www.domain.com.vn, có thể thay thế thành .com.vn, .net.vn, .org.vn ....

Trong domain quốc gia thì chia ra thành các dạng sau:
  ++  .com.vn : tổ chức, cá nhân có thể sở hữu
  ++  .biz.vn: tương tự như trên
  ++  .edu.vn: liên quan đến giáo dục, đào tạo (tổ chức phải đăng ký ngành nghề mới đăng ký được)
  ++  .net.vn: thường là về mạng (internet) nhưng ai đăng ký cũng được
  ++  .gov.vn:  liên quan đến chính trị, xã hội
  ++  .name.vn : cá nhân riêng lẽ

............. Còn nhiều domain quốc gia nữa nhưng ít người quan tâm đến, chủ yếu là domain.vn và domain.com.vn.

Kiến thức liên quan