Kiểm tra Domain
  • .com
  • .net
  • .org
  • .info
  • .com.vn
  • .vn
  • .shop
  • .edu.vn

Sử dụng tên miền quốc tế mà không thông báo - sẽ bị xử phạt

05.07.2017 10938 lượt xem

Ngày 07/10/2010, thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh đã tiến hành thanh tra Công ty TNHH Công nghệ Quảng cáo Toàn Cầu về...

Ngày 07/10/2010, thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh đã tiến hành thanh tra Công ty TNHH Công nghệ Quảng cáo Toàn Cầu về hoạt động đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam. Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã phát hiện từ tháng 2/2010 đến nay, công ty này đã sử dụng tên miền quốc tế www.adstoancau.com mà không thông báo về Bộ Thông tin và Truyền thông, vi phạm khoản 3, điều 17 của Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính Phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet. Với hành vi vi phạm này, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Công nghệ Quảng cáo Toàn cầu 2 triệu đồng theo quy định tại điều 11, Nghị định 28/2009/NĐ-CP của Chính phủ. 

Kiến thức liên quan